Blauwe bes

Blauwe bes

Gewasbescherming in blauwe bes

Blauwe bes

Een groot gedeelte van de kwaliteit van de blauwe bes wordt bepaald in het einde van de teelt. Verlate vruchtval wilt u zo veel mogelijk voorkomen, Isabion speelt hier op in. En bewaarschimmels krijgen geen kans met Switch.

Blauwe bes ziektes

BOTRYTIS SPP. - botrytis | In blauwe bes komt de ziekte Botrytis cinerea veel voor. De schimmel komt zowel tijdens de teelt als in de na-oogst voor, dit laatste vooral in bloemen en fruit. Deze schimmel veroorzaakt ‘pokken’ op bloemen die ook uit kunnen groeien tot grote vlekken. Op bladeren ontstaan waterige geelbruine, bruine of grijze  ...

MONILINIA SPP. - leerrot | In blauwe bes komt de ziekte Monilinia laxa en Monilinia fructigena veel voor. Monilinia spp. veroorzaken aantasting van bloesem en twijgen, kankers op twijgen en rotting van vruchten. Het eerste symptoom is bruinverkleuring van de bloesem. Binnen enkele weken kan de schimmel ...

PENICILIUM SPP. - penicilium | In blauwe bes komt de ziekte Penicilium veel voor. Penicilium treedt vooral op in de na-oogst fase. Eerst ontstaan zachte, waterige plekken waarop al snel wit schimmelpluis met blauw-groene sporen groeit. Binnen enkele dagen kunnen vruchten geheel ...

THRIPIDEA - tabaks trips | In blauwe bes komt Thrips tabaci veel voor. Tripsen zijn meestal ongeveer één milimeter grote insekten. Ook zgn. onweersbeestjes behoren hiertoe. Dit zijn tripsen die in de nazomer massaal met de luchtstroom worden verplaatst. In Nederland zijn ruim honderd soorten tripsen bekend. Zij komen op allerlei ...