Bewaarschimmels | Syngenta Nederland

You are here

Bewaarschimmels

Bewaarschimmels bestaan uit een grote groep schimmels die de vruchten aantasten vanaf de oogstperiode. Elke schimmel kenmerkt zich door zijn eigen symptomen maar ook door zijn eigen infectieperiode. Waar sommige al infecteren rondom de bloei en tot uiting komen bij de oogst. Lijkt het dat andere schimmels pas infecteren na de oogst in de koelcel. Hieronder staan de groep van bewaarschimmels uitgebreider toegelicht.

Alternaria

Alternaria spp.

Alternaria is een schimmelgeslacht dat behoort tot de Ascomyceten. Alternaria-soorten...

Botrytis

Botrytis spp.

Botrytis is een geslacht van anamorfe schimmels in de familie Sclerotiniaceae....

Cadophora

Cadophora spp.

Deze schimmel veroorzaakt bruine, ovale, licht ingezonken plekken op de vruchten. Vaak...

Colletotrichum

Colletotrichum spp.

Colletotrichum bladvlekkenziekte is een van de meest voorkomende schimmelziekten,...

Fusarium

Fusarium spp.

Fusarium oxysporum veroorzaakt verwelkingsziekte in een scala van gewassen. Voor elk...

Gloeosporium

Gloeosporium spp.

Deze schimmel veroorzaakt vruchtrot. Infectie van vruchten vindt plaats in de...

Gnomonia

Gnomonia spp.

Deze schimmel veroorzaakt aantasting van jonge bladeren en knoppen. Er ontstaan...

Lenticel spot

Lenticel spot spp.

Lenticel spot geeft zoals de naam doet vermoeden (meerdere) bruine tot zwarte vlekjes...

Monilinia

Monilinia spp.

Monilinia spp. veroorzaken aantasting van bloesem en twijgen, kankers op twijgen en...

Mucor

Mucor spp.

Mucor en Rhizopus zijn twee veel voorkomende, verwante schimmels die vooral aantasting...

Neonectria

Neonectria spp.

Deze schimmels veroorzaken eerst kleine, ingezonken donkere plekken op het hout. Als...

Pencilium

Penicilium spp.

Penicilium treedt vooral op in de na-oogst fase. Eerst ontstaan zachte, waterige...

Phytophthora

Phytophthora spp.

P. cactorum kan wegval van jonge plantjes veroorzaken bij brassicae, terwijl P....

Rhizopus

Rhizopus spp.

Deze ziekte tast de bloemen, bladeren en stengels van de plant aan. Een groot...

Stemphylium

Stemphylium spp.

Deze schimmel veroorzaakt op de bladeren, bladstelen, twijgen en vruchten kleine...

Venturia

Venturia spp.

Op het blad ontwikkelen zich dofgroene of grijze vlekken die veranderen in een...