Galmijten

De galmijten zijn te verdelen in twee groepen, nl. in soorten die duidelijk galvorming veroorzaken, bijv. de besserondknopmijt, en in soorten die vrij op de planten leven en beslist geen gallen vormen, zoals Aculus-soorten, waaronder de appelroestmijt. Deze mijten worden roestmijten genoemd omdat ze door voedselopname sterke bruinverkleuring van de bladeren kunnen veroorzaken. Gal- en roestmijten zijn erg klein, slank van vorm en meestal grijswit van kleur. Zij hebben slechts vier poten en zijn weinig beweeglijk. Overwintering vindt meestal plaats door mijten die verscholen zijn onder knopschubben en op andere beschutte plaatsen. Van hieruit begint dan het volgend voorjaar de cyclus opnieuw, soms reeds vroeg in het voorjaar, zoals met mijtesoort die de perepokziekte veroorzaakt, het geval is.