Rhizoctonia fragariae

Deze schimmelziekte komt niet veelvuldig voor. Het is een ziekte, die ook in andere gewassen wordt aangetroffen. De ziekte die hier wordt beschreven mag niet verward worden met de ziekte zwartwortelrot, die ook wordt veroorzaakt door een Rhizoctonia.

In principe kan deze schimmel het gehele jaar door de plant aantasten. Alleen op momenten, dat het vriest, gaat de schimmel niet verder. Indien een plant is aangetast, vertoont het hart van de plant een roodbruine verkleuring. In bijna alle gevallen is het een natrot. Als hij in een later stadium wordt opgemerkt, zien we dat het gehele hart is verdwenen en er slapende knoppen zijn uitgelopen. De stengels, die uit de grond komen, zijn op dat moment meestal rood van kleur. Doordat de hoofdknop is afgestorven en meerdere slapende knoppen zijn uitgelopen, heeft de plant een bossig uiterlijk en ontbreken de bloemstengels geheel of gedeeltelijk.

Rhizoctonia is een vochtminnende schimmel. Het gevolg is dat hij vooral op natte plekken optreedt. Ook voelt hij zich goed thuis op percelen, die zijn afgedekt met plastic. Behalve genoemde factoren, speelt het diep planten deze aantasting ook in de kaart. Rhizoctonia leeft op de scheiding lucht grond. De sporen worden met oppervlakte water verspreid. De aantasting wordt over het algemeen veroorzaakt door zieke planten of vanuit besmette grond. Vooral op percelen, die ongelijk liggen, kan de schimmel vaak voor een flinke aantasting zorgen.

Bestrijding

In elk geval zullen er maatregelen moeten worden genomen, die een aantasting kunnen voorkomen. Tot deze maatregelen behoren het zorgen voor een goede ontwatering, niet te diep planten en zo min mogelijk plastic op het gewas aanbrengen. Dit laatste zal zeker in de praktijk nog al eens op bezwaren stuiten. Indien er wordt geteeld op gronden, waarvan vanuit het verleden bekend is dat er een aantasting voorkomt, is een behandeling kort na het planten meestal nodig. Zeker is dat het geval als er wordt afgedekt met plastic.