zaaizaadbehandeling in mais voor een goed en gelijkmatige opkomst en geen uitval van planten

Aanpak onkruiden en advies in maïs

Tips voor onkruidbestrijding in alle situaties

onderzaai en vanggewas mais

Ervaringen met grasonderzaai

Voordat we ingaan op adviezen voor onkruidbestrijding staan we kort stil bij onze ervaringen met vanggewassen.  Onderzaai van grassen gebeurt in de meeste gevallen rondom kniehoogte van de maïs. In veel mindere mate wordt gekozen voor onderzaai gelijktijdig met het zaaien van de maïs. Er is wel een verschuiving te zien naar vroege maïsrassen in combinatie met zaaien van een vanggewas na de oogst.

Onkruidbestrijding in maïs

Haagwinde en kamille problemen?

Een aantal breedbladige onkruiden zoals haagwinde, kamille en zwaluwtong zijn lastig te bestrijden. Hiervoor zijn speciale oplossingen beschikbaar. Wil je weten wat hiervoor de adviezen zijn?