You are here

Onkruidbestrijding in maïs

Onkruidbestrijding voor of na opkomst

Sommige onkruiden zijn moeilijk te bestrijden na opkomst. Een voorbeeld hiervan is gladvingergras. Gladvingergras is een lastig te bestrijden onkruid. In een late na opkomst toepassing vallen de resutaten vaak tegen. Een goede bestrijding is mogelijk in een zeer vroege na opkomst bespuiting (2-bladstadium) of in een bespuiting voor opkomst. Voor de bestrijding van haagwinde is juiste een late bespuiting gewenst. Op deze pagina kunt u de adviezen lezen voor een optimale onkruidbestrijding. Wilt u een uitgebreid advies voor gladvingergras? Klik dan op onderstaande button.

Vroeg spuiten loont!

Vroeg spuiten loont! Uit onderzoek blijkt dat maïs die groeit in een onkruidvrije omgeving meer wortels produceert in het begin van de teelt. Meer wortels die water en voeding opnemen en het jonge plantje een goede start moeten meegeven. Begin dus vroeg met onkruidbestrijding! Hoe vroeger hoe beter. Voor opkomst spuiten, gevolgd door een tweede lichte bespuiting geeft een voordeel. Zelfs ten opzichte van de gunstige bespuiting in het 2-4 blad stadium.
Later spuiten of spuiten met een scherper middel, kan opbrengstdervingen met zich meebrengen van rond de 5 %. Wees daar dus op beducht, anders doet dit uw andere inspanningen teniet!

Grassenbestrijding. Bij een goede teelt zal er na maïs een groenbemester gezaaid zijn. Deze houdt de stikstof beschikbaar voor de komende teelt. Eén vereiste is dat de groenbemester, veelal grassen, voor aanvang van de nieuwe teelt goed wordt vernietigd, omdat deze anders stikstof gaat consumeren i.p.v. vrijgeven. Verder kunnen grassen zorgen voor een plek waar kniptorren hun eitjes leggen, waardoor de ritnaaldpopulatie kan groeien. Na-opkomst zal een basismiddel zoals Calaris of Callisto dan ook veelal worden aangevuld met bodemherbiciden en een grassenbestrijder.

Moeilijke breedbladige onkruiden. Hieronder vallen o.a. haagwinde, veenwortel, veelknopigen, ridderzuring en kamille. Voor een optimale bestrijding van deze onkruiden moet u twee keer spuiten: een eerste keer vroeg en de tweede bespuiting in het 8-blad stadium van de maïs.