zaaizaadbehandeling in mais voor een goed en gelijkmatige opkomst en geen uitval van planten

Aanpak onkruiden met vanggewas

Tips en ervaringen op basis van afgelopen seizoen

Ervaringen

De onderzaai van grassen gebeurt in de meeste gevallen rondom kniehoogte van de maïs. Niet tegelijk met het zaaien van de maïs. Loonwerkers hebben goed ingespeeld op het doorzaaien op kniehoogte met de aanschaf van apparatuur.

Wel is er is over afgelopen jaren een duidelijke verschuiving te zien, zeker in Zuid-Nederland, naar vroegere rassen in combinatie met zaaien van een vanggewas na de oogst. De aanpak van onkruiden laat in dit geval een sterke middelenmix toe, waardoor percelen met probleemonkruiden goed behandeld kunnen worden.

Wel is een strakke planning gevraagd om voor 1 oktober te kunnen oogsten. En uiteraard moet ook het groeiseizoen meewerken voor een tijdige afrijping van de maïs.

Lastige percelen

Lastige percelen zijn percelen met een hoge onkruiddruk van bijvoorbeeld gladvingergras en/of ooievaarsbek. Eigenlijk zijn deze percelen niet geschikt om bij zaai of op kniehoogte een vanggewas te zaaien. Op deze percelen is namelijk een brede en sterke onkruidbestrijding nodig, inclusief een bodemherbicide, om de onkruidsituatie de baas te worden. Met name de bodemherbiciden geven problemen met de opkomst van het vanggewas indien dit gelijk met de maïs of op kniehoogte wordt gezaaid. Hetzelfde geldt voor specifieke grassenmiddelen als het vanggewas tegelijk met de maïs is gezaaid. Hou hier rekening mee en gebruik eventueel zeer lage doseringen van deze middelen.

CALARIS®

Terbutylazine is een belangrijke werkzame stof om de onkruidbestrijding optimaal te laten verlopen. Deze stof geeft geen problemen met grasonderzaai, bevordert de werking van middelen (o.a. een betere werking tegen gladvingergras) en is zelf essentieel voor een goede aanpak van ooievaarsbek.
Terbutylazine zit in het middel Calaris® .  Dit middel is veilig voor onderzaai. Daarnaast geeft het extra duurwerking. Gebruik waar mogelijk altijd Calaris in de mix.
Let op: de dosering van Calaris is verlaagd naar 0,5 – 0,75 l/ha (DRT 95 bij meer dan 0,5 l/ha).
De actieve stof terbutylazine mag nog maar 1x per 3 jaar worden gebruikt. 

 

CALLISTO®

Als u in de middelenmix geen Calaris kunt inzetten, voeg dan altijd Callisto (0,5 l/ha) toe aan de mix. Dit geeft een betere werking op aardappelopslag, verbetert de duurwerking van de mix en maakt deze ook beter en breder op breedbladige onkruiden. Uiteraard kan Callisto ook als hoofdmiddel van de mix worden gebruikt, in een dosering van 1 l/ha. Dit is o.a. voor aardappelopslag een ijzersterk advies.
Let op: op zandgronden kan deze hoge dosering het jaar erna bij ongunstige omstandigheden een effect geven op de nateelt van o.a. bieten en peulvruchten en groenten

Ooievaarsbek

Ooievaarsbek komt net als gladvingergras hoofdzakelijk voor op zandgronden. Terbutylazine is de aangewezen stof tegen ooievaarsbek. Daarnaast leveren bodemherbiciden een goede extra bijdrage. Op percelen met ooievaarsbek is het advies altijd Calaris te gebruiken indien dit mogelijk is (1x per 3 jaar en maximaal 0,75 l/ha met DRT 95). Indien mogelijk - en er gekozen wordt voor een vroeg ras met het vanggewas zaaien na de oogst van de maïs - in combinatie met Frontier Optima als bodemherbicide.

Specifieke grassenmiddelen

Specifieke grassenbestrijders worden vaak aan de mix toegevoegd om deze te verbreden en met name te versterken op diverse grassen (hanepoot, naaldaar, straatgras). We hebben het dan vooral over middelen op basis van nicosulfuron (o.a. Milagro®). Als het gras pas wordt gezaaid na de onkruidbespuiting geeft dit uiteraard geen problemen en kan Milagro veilig worden ingezet. Maar bij zaai tegelijk van de maïs, dus bij een bespuiting als het vanggewas al is gekiemd, passen deze middelen niet.

Haagwind en andere lastige breedbladigen

In de meeste gevallen zult u gebruik willen maken van een toevoegmiddel tegen o.a. haagwinde en lastige breedbladige onkruiden zoals kamille en zwaluwtong. De middelen Casper® en Peak® zijn hiervoor bij uitstek geschikt. Hieronder zullen we kort ingaan op de werking van deze toevoegmiddelen