Insectenbestrijding in rozen

Aardappeltopluis

Deze grote luizensoort komt op veel cultuurgewassen voor waaronder chrysant, roos, diverse potplanten en aubergine, paprika en tomaat.
Aardappeltopluis (Macrosiphium euphorbiae) overleeft jaarrond in de rozenkas, maar kan in milde winters ook buiten overwinteren op diverse plantensoorten als kruiskruid en herderstasje.

Aardappeltopluis leeft vooral aan de onderzijde van de bladeren en op de stelen verspreid over de hele plant. De luis kan dus ook over de hele plant schade veroorzaken. Voor de teler is het daarnaast vervelend dat de luis grote hoeveelheden honingdauw uitscheidt. Op deze honingdauw kunnen vervolgens weer (roetdauw) schimmels gaan groeien. Hierdoor worden de rozen onbruikbaar.

chevron_left
chevron_right

Boterbloemluis

Deze luis is een grote luis en komt op verschillende cultuurgewassen voor, waaronder roos. De boterbloemluis (Aulacorthum solani) kan jaarrond in de kas overleven maar kan ook buiten overwinteren op met name nachtschaden (Solanaceae).

Wist u dat de boterbloemluis zich verspreid over de hele plant en dus ook over de gehele plant schade veroorzaakt? Om zich te voeden prikt de luis in de neerwaartse sapstroom (floeem) en veroorzaakt dan omkrullende bladeren.

Daar waar de luis heeft gezogen, vertonen de volgroeide bladeren geelachtige vlekjes en misvorming in de groeipunten. Op de honingdauw die de luizen uitgescheiden, kunnen schimmels gaan groeien. Hierdoor worden de rozen onverkoopbaar.

chevron_left
chevron_right

Groene perzikluis

Deze luizensoort komt op verschillende cultuurgewassen voor, waaronder roos. De groene perzikluis (Myzus persicae) kan jaarrond in de kas overleven.
De luis voedt zich door te prikken in de neerwaartse sapstroom (floeem) en ze veroorzaakt dan misvormde bladeren. Een nog groter probleem is, dat de luizen grote hoeveelheden honingdauw uitscheiden.

Op deze honingdauw kunnen (roetdauw) schimmels gaan groeien. De rozen worden door deze vervuiling onverkoopbaar.

chevron_left
chevron_right

Spint

Spint (Tetranychus urticae) is waargenomen op meer dan 180 verschillende waardplanten waaronder roos. Spint komt (overdag) vooral voor aan de onderzijde van de bladeren. De spintmijt doorboort met zijn scherpe monddelen de bladeren.

Het leegzuigen van de plantencellen veroorzaakt gele plekken op de bladeren. De spintmijten kunnen ook schade geven doordat de plant met spinrag wordt bedekt. De bladactiviteit en de productiviteit worden hierdoor verminderd.
Eieren worden in het algemeen afgezet aan de onderkant van het blad. Volwassen mijten kunnen op beschutte plaatsen overwinteren en kunnen bij lage temperaturen in diapause (winterrust) gaan. Vrouwtjes die in diapause zijn, hebben een oranje-rode in plaats van hun gebruikelijke geel-groene kleur.

chevron_left
chevron_right

Trips

De meest voorkomende en schadelijkste trips is de californische trips (Frankliniella occidentalis).
Trips heeft ongeveer 200 plantensoorten als voedselbron, waaronder roos. De californische trips is voornamelijk een bloembezoeker maar komt ook voor op de bladeren.

De schade uit zich vooral in kleine lichte streepjes op de bloembladeren. Bij het uitgroeien van de bloembladeren kan dan ook misvorming ontstaan.

De eieren worden afgezet in het blad, de kelkbladeren of de kroonbladeren van de bloem. Wist u dat de trips bijna de gehele levenscyclus aanwezig is op de plant? Alleen de verpopping vindt plaats in de grond of op en onder de substraatmatten.

Witte vlieg

Kaswittevlieg (Trialeurodes vaporariorum) komt op vele gewassen waaronder roos voor. De volwassen kaswittevlieg vindt u vooral op jongere bladeren. Ze zet haar eieren aan de onderkant van de bladeren in cirkels af.

De witte vlieg voedt zich met plantensappen. Het leegzuigen van de plantencellen leidt tot misvormingen van het blad.
Een nog groter probleem is dat de kaswittevlieg grote hoeveelheden honingdauw uitscheidt. Op deze honingdauw kunnen (roetdauw) schimmels groeien, waardoor de rozen onverkoopbaar worden.

Sierteelt / Gewassen, producten, expert center / prominent link