You are here

Schimmelbestrijding in tulpen

Rhizoctonia

Rhizoctonia Solani kan tijdens de teelt van tulp voor veel uitval zorgen. De schimmel zorgt vooral op bepaalde zandgronden voor grote problemen. Het gewas en de bollen worden aangetast, dat leidt tot minder opbrengst en meer uitschot (mindere huidkwaliteit).

Diverse middelen werken onvoldoende op alle Rhizoctonia stammen.

Boldompeling van plantgoed

Een plantgoedontsmetting levert een hoge kwaliteit leverbaar. Voor een effectieve bestrijding van Fusarium zal Shirlan in het dompelbad moeten worden gecombineerd met andere middelen, bijvoorbeeld met prochloraz en/of BCM bevattende middelen.

Daarnaast kan aan het bad captan worden toegevoegd voor een extra werking op Pythium en Fusarium.

Leverbare bollen kunnen worden gedompeld in captan. Hierbij geeft u de bollen een preventieve bestrijding tegen o.a. Fusarium en Botrytis in de broeierij.

Vuur in tulp

Voor de bestrijding van vuur in tulpen (Botrytis tulipae) geldt: voorkomen is beter dan genezen. Want als het gewas eenmaal is aangetast, kost dat opbrengst en is extra aandacht nodig om verdere uitbreiding tegen te gaan. 

Dat een goede vuurbestrijding essentieel is, blijkt wel uit het feit dat een licht tot matige aantasting zomaar 10 tot 25% opbrengstderving (in oogstgewicht en in leverbaar) kan geven.

Voorkom dergelijke problemen en zorg voor een goede bescherming van uw gewas. Als basismiddel kan gedurende de hele teelt met bijvoorbeeld mancozeb worden gespoten. In periodes met een hoge vuurdruk, bijvoorbeeld lange bladnatperiode en rondom het koppen, is het noodzakelijk om sterkere middelen in te zetten.

Een van de sterkste middelen met tevens een curatieve werking is Switch. Switch kan in een wekelijks schema prima gecombineerd worden met mancozeb. De dosering van Switch is dan 0,3 kg/ha. Bij solo toepassing de dosering verhogen naar 0,4 kg/ha. Is het gewas al aangetast door vuur of is een nog langere lengtewerking gewenst dan kan de dosering worden verhoogd tot 0,75 kg/ha.

Voor de vuurbestrijding kunt u uitgaan van een wekelijks schema, maar u kunt ook spuiten volgens waarschuwingssystemen (bijvoorbeeld vuurfax en Opticrop).