werking Quantis

Hoe werkt een biostimulant?

Waarom is hitte- en droogtestress een toenemend probleem?

Planten passen zich voortdurend aan de stress van omgevingsomstandigheden aan. Wanneer stress echter plotseling optreedt of extreem is, kunnen stresstolerantiemechanismen van planten niet langer op natuurlijke wijze deze omstandigheden het hoofd bieden. Dit kan tot aanzienlijke schade oplopen. Periodes van hitte en droogte worden over het algemeen langer en intenser en doen zich meestal plotseling voor.

Akkerbouwers gaan de gevolgen van klimaatverandering de komende jaren steeds meer in de portemonnee voelen. Financiële schade door klimaatverandering kan in 2050 oplopen tot meer dan 50% van de bruto opbrengst. Dat vertelde WUR-onderzoeker Daan Verstand tijdens het
NPPL webinar ‘Klimaatadaptie: omgaan met te droog en te nat.  

overhitting plant

Welk effect heeft hittestress bij aardappelen?

Wanneer planten onder stress komen te staan, reageren cellen op moleculair niveau om de effecten van hitte en droogte te verzachten.
Iedere keer als een celfunctie zich aanpast, is energie nodig die anders zou kunnen worden gebruikt voor groei en opslag van koolhydraten, bijvoorbeeld in aardappelwortels en -knollen.
Het resultaat kan een opbrengstvermindering zijn in zowel het aantal als ook de grootte van de knollen, naast consistentie van kwaliteit.

weerstaan van abiotische stress

Hoe verlicht Quantis abiotische stress?

Het belangrijkste bestanddeel van Quantis is organische koolstof, waaronder suikers en organische zuren met antioxiderende eigenschappen.
Deze antioxiderende effecten zijn cruciaal om de toxiciteit te minimaliseren die wordt veroorzaakt door reactieve zuurstofsoorten (ROS - bekend als vrije radicalen) in cellen in planten die onder abiotische stress staan.
Organische koolstof en aminozuren in Quantis zullen ook energie- en eiwitbouwstenen leveren. Deze zijn zowel nodig voor actieve fotosynthese alsook voor een efficiëntere opname van voedingsstoffen die onder stressvolle omstandigheden snel kan verminderen. Als hitte- en droogtestress in de aardappelplant verminderd kan worden, dan biedt dit potentieel voor een betere groei, dus een hogere opbrengst.

Booster effect

Wat is de osmo-protectieve functie van Quantis?

Zodra cellen geen water meer hebben door hitte en droogte, worden ze minder efficiënt en minder weerbaar tegen stresseffecten.
De osmo-protectieve functie van Quantis versterkt het plasmamembraan rond de cel. 
Hiermee kan de druk in de cel op peil blijven, waardoor de cel effectief kan blijven functioneren. Ook sluiten de huidmondjes hierdoor niet volledig. Daardoor blijft er CO2 uitwisseling mogelijk, dus  fotosynthese. Dit zorgt ervoor dat er ondanks de stress toch groei blijft, die zich uiteindelijk vertaalt in een hogere opbrengst.  

Download de brochure met alle informatie