VIXERAN® krijgt CE-markering, een herkenning voor effectiviteit

Biologicals
1132x637_bnl_tarwe.jpg

VIXERAN® is uniek; het bevat de Azotobacter salinestris-bacterie, stam CECT 9690, en is nu erkend in Europa met een CE-registratie (Conformité Européenne) met de claim "Verbetering van de nutriëntenefficiëntie (Stikstof)". Dit bevestigt de effectiviteit van het product in overeenstemming met de Europese normen die van toepassing zijn op biostimulanten binnen de EU en enkele buurlanden. Voor deze innovatie werkt Syngenta samen met Ceres Biotics, de fabrikant van VIXERAN® en de eigenaar van de CE-registratie in Europa. Deze CE-registratie onderstreept de prestaties van Vixeran als een natuurlijke en duurzame bron van stikstof voor de teelt van akkerbouwgewassen. Het Europese etiket vermeldt ongeveer 40 verschillende gewassen, waaronder enkele die van groot belang zijn voor Nederland, zoals granen, aardappelen, suikerbieten, maïs en grasland.

Stikstof is essentieel voor een goede gewasgroei. De verkregen CE-markering geeft aan dat er een gedetailleerd dossier ten grondslag ligt aan de claim dat Vixeran gewassen van extra stikstof voorziet, zo'n 30 à 40 kg N per teelt. Met de inzet van Vixeran kan op een natuurlijke (tevens SKAL-gecertificeerde) en duurzame manier worden bespaard op de stikstofgift via kunstmest, met een gelijkblijvende opbrengst. En waar gewassen door beperkende maatregelen van onvoldoende stikstof kunnen worden voorzien, kan Vixeran bovenop de maximale stikstofgift worden ingezet.

De Azotobacter-bacterie bindt stikstof op drie niveaus: in het blad, in de wortel en ook in de rhizosfeer (waar rondom de wortel een biofilm wordt gevormd). Vixeran is robuust en gebruiksvriendelijk. Telers kunnen Vixeran samen met andere middelen inzetten, bijvoorbeeld in combinatie met een herbicide, groeiregulator of fungicide, wat een arbeidsgang bespaart. Vixeran is vorstbestendig en kan het gewas al bij lage temperaturen van stikstof voorzien, waardoor het al vroeg in het voorjaar toegepast kan worden.