Bladziekten in suikerbieten

Gewasbescherming
1132x637_BNL_biet

Bladziekten vormen een aanzienlijke bedreiging voor de opbrengst van suikerbieten. De gezondheid van de bladeren is essentieel voor de fotosynthese en suikerproductie van de plant. Onder de meest voorkomende bladziekten bij suikerbieten vallen Cercospora, en Ramularia, meeldauw en roest. Naast directe schade aan de opbrengst kunnen zware aantastingen ook indirecte gevolgen hebben, zoals een verhoogde gevoeligheid voor andere ziekten en plagen.


Om de opbrengst van suikerbieten te maximaliseren, is het van groot belang om bladziekten te voorkomen. Regelmatige inspectie van de gewassen en het nemen van preventieve maatregelen, zoals het gebruik van resistente rassen en het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen, kunnen de kans op bladziekten verkleinen. Daarnaast is het belangrijk om te zorgen voor een goede bodemgezondheid en optimale groeiomstandigheden voor de planten. Door deze maatregelen te nemen, kunnen telers de impact van bladziekten beperken en de opbrengst van suikerbieten optimaliseren.

Wat kan je doen?

  • Monitoring in het veld is belangrijk
  • Voorkom altijd dat in het begin van het seizoen Cercospora zich kan vestigen in het gewas
  • Voer daarom tijdig (vaak rond de langste dag) een eerste preventieve bespuiting uit. Is de timing van de inzet van middelen niet goed, met andere woorden, is er te laat gespoten, dan zien we later meer aantasting in de percelen
    of
  • Gebruik de adviezen van een waarschuwingssysteem (BAS van het IRS)
  • Tegen alle bladziekten is BICANTA® en TERN® een prima oplossing

Meer weten?

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.