Veldsla
1240x1000_bnl_veldsla

Zaaizaadbehandeling in veldsla

Veldsla

In de teelt van veldsla kunnen zaad- en bodemgebonden schimmels problemen veroorzaken rond de kieming en de opkomst van het gewas. Zodra gezaaid is komen schimmels, die zich op het zaad of in de nabijheid van het zaad bevinden, tot leven. In veldsla worden al deze belangrijke schimmels aangepakt door Apron® XL en Maxim® 480FS. Beide producten uit het FarMore® Technology pakket, waarmee het zaaizaad is behandeld, zorgen er voor dat het kiemende zaadje zich prima kan ontwikkelen tot een sterke plant. De basis voor een prima veldslaopbrengst.

Veldsla ziektes

FUSARIUM SPP. - verwelkingsziekte | In veldsla komt de ziekte Fusarium oxysporum veel voor. Fusarium is te herkennen aan verwelkingsverschijnselen en zorgt voor een volledige rotte stengelbasis. Soms is er ook een roze schijn van schimmelpluis waarneembaar. De ziekte verspreidt zich via zaad, wind, grond en plantmateriaal. Bij een temperatuur van 27°C en een pH lager dan ...

MICRODOCHIUM SPP. - ring spot | In veldsla komt de ziekte Microdochium spp. veel voor. De eerste symptomen bestaan uit kleine (2-3 mm), met water doordrenkte plekken die op de buitenste bladeren voorkomen. Vlekken vergroten, worden geel en hebben meestal een hoekige vorm. Onder koele, vochtige omstandigheden zullen witte tot roze massa's van de ...

PYTHIUM SPP.wortelrot | In veldsla komt de ziekte Pythium spp. veel voor. Pythium is een zwakteparasiet die met name bij jonge planten kan toeslaan. De ziekte is eerst zichtbaar aan de wortels. Deze vertonen rottingsverschijnselen en kleuren bruinzwart. In aangetast weefsel produceert de ziekte dikwandige rustsporen die meerdere ...

RHIZOCTONIA SPP. - omvalziekte | In veldsla komt de ziekte Rhizoctonia solani veel voor. Rhizoctonia wordt bevorderd door een hoge luchtvochtigheid. De ziekte is in de eerste fase te herkennen aan aangetaste plekken op bladeren vlak boven de grond en in het midden van het bladerdak. De vlekken kunnen verder uitgroeien of beperkt blijven. Bij een hoge vochtigheidsgraad ontwikkelen ...

SCLEROTINIA SPP. - lettuce drop | In veldsla komt de ziekte Sclerotinia spp. veel voor. Sclerotina heeft effect op de stammen en bladeren die in contact staan met de bodem. Wanneer het eenmaal is geinfecteerd krijgt het weefsel een water doordrenkte bruine kleur. Planten vewelken en storten in. Witte mycelium en kleine (3-5 mm), zwarte, onregelmatige vormige ...

FarMore Technology

FarMore® Technology

FarMore® Technology is een speciaal ontwikkeld platform voor groentezaden dat aansluit op de behoeften van de klant. Syngenta legt zich toe op de ontwikkeling van innovatieve producten voor ieder afzonderlijk groentegewas en combineert oplossingen voor zaaizaadbehandeling met technologieën en diensten voor toepassingen.

FarMore® Technology is geen op zichzelf staand product. Het is een technologieplatform dat continue in ontwikkeling is en dat laat zien dat Syngenta zich ten volle ...

Wekingspectrum veldsla sla en andijvie

Tabel ziekten | werking FarMore® Technology

FarMore® Technology kan de opkomst van zaailingen en de vitaliteit van de plant versterken. Dit op basis van effectieve bestrijding van een reeks zaad- en grondgebonden schimmels. De tabel geeft het werkingsspectrum van Maxim® 480FS (Fludioxonil) en Apron® XL (Metalaxyl-M) weer. Het geeft aan tegen welke schimmels, die een bedreiging vormen in veldsla, de oplossingen in FarMore werkzaam zijn. Nog meer informatie over de effectiviteit van FarMore tegen schimmels in veldsla kunt u vinden bij de proefresultaten.

Grafieken

Proefresultaten in veldsla

Maxim® 480FS is onderzocht op gewasveiligheid en op effectiviteit tegen de belangrijkste kiem- en bodemschimmels.

chevron_left
chevron_right