Een enthousiaste teler deelt zijn ervaring

Mark en Jeroen begonnen met boeren in 2001, toen ze een maatschap aangingen met hun opa en oma en ouders. Het bedrijf had toen 22 hectare in gebruik. Al vrij vlot begonnen de broers met het kopen van grond, waardoor het bedrijf nu 135 hectare in eigendom heeft, en 5 hectare pacht. Nu hebben ze een akkerbouwbedrijf van 135 hectare met een traditioneel Veenkoloniaal bouwplan. Ze telen 35 hectare graan, 30 hectare suikerbieten en 70 hectare zetmeelaardappelen. De suikerbieten gaan  naar Cosun, de zetmeelaardappelen naar Avebe en Emsland Group. Jeroen heeft daarnaast ook een agrarisch uitzendbureau.

,,Eigen grond boert ontspannen. Je hoeft niet bang te zijn dat je je bouwplan niet rond krijgt omdat je een perceel ineens onverhoeds dreigt kwijt te raken aan een ander. Het loont daarom ook om de in de grond te investeren. Je bekalkt bijvoorbeeld voor jezelf, en niet voor een ander. Zo is ook vrijwel alle grond gedraineerd. Ook belangrijk, je kent je eigen gronden, en je weet waar de sterke en zwakke punten liggen, zoals laagtes en natte hoeken.”

Mark en Jeroen zijn breed geïnteresseerd en staan open nieuwe technieken en teeltmethoden uit te proberen

Zo liggen op hun bedrijf bijvoorbeeld proeven van Giesen Crop Research. Ook heeft Mark voor zichzelf enkele proeven aangelegd met plantversterkers. ,,Als je altijd alles hetzelfde doet, zie je nooit verschil. We passen bijvoorbeeld Amistar toe tegen Rhizoctonia. Ik zet altijd ook bewust een baantje opzettelijk uit, om later in het seizoen te kunnen constateren wat het effect van een toepassing is geweest.” Hetzelfde met granulaten. We monsteren op aaltjes, om te weten wat er in de bodem speelt. ,,Je moet op perceel niveau weten wat de dierentuin in je bodem doet. En daarop inspelen.
Johan Kunst van toeleverancier Agriant informeerde vorig jaar bij Mark of hij wilde deelnemen aan een pilot met EasyConnect. EasyConnect is een nieuw gesloten vulsysteem voor vloeibare gewasbeschermingsmiddelen, dat op een veldspuit moet worden gemonteerd. Het maakt het gebruik van vloeibare middelen veiliger. Het dient ter vervanging van het uitgieten van middelen in een vultrechter, waarbij de kans op morsen en huidcontact met het middel groter is. Vanaf 2024 wordt een dergelijk systeem verplicht.

Net voor het spuitseizoen kwam middelenfabrikant Syngenta langs voor de EasyConnect-pilot. Tijdens het bezoek werd terloops ook gesproken over de biostimulant Quantis. Na wat doorpraten resulteerde dit bij Karstenberg in deelname in de strokenproef voor Syngenta, waarbij het effect van Quantis in zetmeelaardappelen werd onderzocht. 

Ook zo enthousiast?

Jeroen Karstenberg denkt dat landbouw zonder chemie niks wordt, maar dat de sector met plantversterkers ver kan komen om het verlies van chemie op te vangen. We moeten daarbij wel met de burger in gesprek. Groene middelen zijn minder krachtig, wat dus vaker spuiten betekent. Het zal best lastig zijn de burger ervan te overtuigen dat we, ondanks dat we in de toekomst vaker over het perceel rijden, toch milieuvriendelijker bezig zijn. Het frame van de gifspuit zit ons daarbij toch wel in de weg.”

Karstenberg wil in 2022 wel weer participeren in de Syngenta-strokenproef, want een jaar is geen jaar. Hij gaat waarschijnlijk op zijn praktijkpercelen ook Quantis toepassen, als de juni maand weer vrij droog is. Hij neigt dan naar eenmaal toepassen, net voor de knolzetting.

Je moet ook kijken naar de kosten, zeker nu. Het middel kost zo’n €15 per liter. €30 per hectare is te overzien. 

chevron_left
chevron_right