You are here

Doeltreffend én vroeg onkruid bestrijden in poot- en consumptie-aardappelen

Hoe kunt u zeker zijn van een hoge opbrengst van uitstekende kwaliteit? Door doeltreffend én vroeg het onkruid te bestrijden in aardappelen.

Al jaren is het herbicide Boxer hiervoor het aangewezen product. Om een nog bredere werking te krijgen wordt er aan Boxer (prosulfocarb) vaak Sencor (metribuzin) toegevoegd. Om het gebruiksgemak te verhogen heeft Syngenta naast Boxer® het product Arcade® geïntroduceerd. Arcade is een kant en klare formulering van prosulfocarb en metribuzin. Naast het gebruiksadvies willen we u in dit bericht wijzen op het beperken van drift en emissie, o.a. naar het oppervlaktewater.

Veelvoorkomende, lastige onkruiden
In aardappelen zijn kleefkruid en zwarte nachtschade veel voorkomende, lastig te bestrijden onkruiden. Naast deze onkruiden kunnen ook muur, klimop, ereprijs en paarse dovenetel voor problemen zorgen. Bovendien zijn deze bodemherbiciden ook na een periode van droogte nog werkzaam, waardoor nakiemers worden voorkomen. Let u er op dat de ingezette middelen geen gewasreactie mogen veroorzaken. (U kunt hiervoor o.a. de  Delphy handleiding gewasbescherming akkerbouw en veehouderij raadplegen). 

 • Brede werking, extra krachtig tegen kleefkruid en zwarte nachtschade
 • Veilig toe te passen tot bij opkomst dus flexibel inzetbaar
 • Veilig voor het gewas, en dus geen opbrengstverlies
 • Ook effectief na een droogteperiode
 • Zeer brede werking tegen tal van breedbladige onkruiden en eenjarige grassen
 • Gebruiksgemak (vloeibaar) en betrouwbaar doordat het een combinatie is van twee in de praktijk bewezen werkzame stoffen: prosulfocarb + metribuzin
 • Flexibel in dosering (4-5 l/ha)Ook effectief na een droogteperiode 

Dosering en advies

4-5 l/ha. Bij zeer hoge onkruiddruk en/of lastige onkruiden, kan nog een specifiek herbicide worden toegevoegd
Tijdstip toepassen:

 • consumptie-en zetmeelaardappelen: voor opkomst tot bij opkomstvan het gewas

 • pootaardappelen: voor opkomst van het gewas

Let op: sommige rassen zijn gevoeliger voor metribuzin, zie hiervoor de Delphy handleiding gewasbescherming akkerbouw en veehouderij.

 

Onderstaande tabel laat het werkingsspectrum van Boxer de brede en complete werking van Arcade zien:

ONkruid bestrijding in aardappelen zonder linuron

 

Maatregelen ter voorkoming van drift naar aangrenzende percelen
Bij percelen die grenzen aan oppervlakte water moet Boxer gespoten worden met minimaal 75% drift reducerende doppen, voor Arcade is dit 90%. Dit is een maatregel om het waterleven te beschermen. Om ook drift naar aangrenzende percelen te voorkomen adviseert Syngenta een aantal extra maatregelen (deze staan niet op het etiket):

 • Gebruik 200-400 liter water per hectare
 • Pas Boxer en Arcade toe bij een temperatuur lager dan 15°C (niet van invloed op de werking) en bij voorkeur niet tussen 10.00 en 18.00 uur
 • Gebruik altijd minimaal 90% driftreducerende doppen (met een grove druppel)
 • Pas uw rijsnelheid en druk aan op basis van uw doppenkeuze