Eén spuitdop voor al het werk – dat is toch OK??

Expert Center

Als je kijkt naar de kosten van gewasbeschermigsmiddelen, de tijd die is geïnvesteerd in het toepassen, de investering in een spuitinstallatie en de waarde van een gewas, ben ik altijd verbaasd over hoe weinig aandacht aan de selectie van de spuitdoppen wordt gegeven. Veel klanten die ik bezoek, hebben één spuitdop - ik denk dat ik gelijk heb als ik zeg dat dit een onderdeel van minder dan €15 is?

Maar waarom niet wat tijd en moeite investeren om na te denken over welke spuitdop het beste werkt in uw omstandigheden? Alle goede spuitdop grafieken tonen de spuitkwaliteit van uw geselecteerde spuitdop bij verschillende druk. Hoewel de grafieken een breed scala aan druk tonen waarin de spuitdop kan worden gebruikt, zou ik persoonlijk liever zien dat de druk optimaal wordt ingesteld in plaats van de bedekking  van de bespuiting in gevaar te brengen. Terugdenkend aan mijn laatste blog over ‘zoeken naar het compromis’, zou ik hier geen compromissen over sluiten. Een beetje alsof je een Ferrari zou rijden en dan onbetrouwbare, versleten banden eronder zou leggen, omdat deze nodig zijn om je te laten rijden.

Spuitdoppen hebben (naast druk) een grote invloed op de druppelgrootte. Vaak wordt gedacht dat een fijne druppel makkelijker verdeeld door de ruimte en dus ook in het gewas komt. Niets is minder waar, grotere druppels bevatten meer energie en kunnen dus dieper in het gewas komen. Probeer maar eens met een pingpongbal net zo ver te gooien als met een tennisbal!

Spuitdop ontwikkelaars hebben een scala aan doppen ontworpen voor verschillende doeleinden. Er is dus keuze genoeg om de optimale druppelgrootte en daarmee het watervolume te optimalizeren. Syngenta gaat de komende periode proeven doen met bestaande en nieuwe doptypes om te kijken of we de indringing in het gewas kunnen verbeteren en daarmee verlies van spuitvloeistof door afdruipen en drift kunnen voorkomen. Iedere druppel hoort op het gewas te komen, op de grond heeft het middel immers geen effect. We houden u via deze blogs op de hoogte van de resultaten.

In mijn ogen is het dus van belang om een selectie van doppen op de plank te hebben zodat in iedere situatie de juiste keuze gemaakt kan worden.

Neem dan gerust contact met ons op! Kijk ook eens naar onze video’s en blogs over hulpstoffen en spuittechniek.  

Author

Marcel Hubers
Marcel Hubers