Betere beworteling met moddus evo

Betere beworteling en halmversteviging

Voorkomt legering en zorgt voor meeropbrengst door betere uitstoeling en wortelontwikkeling

Méér dan anti-legering!

Moddus Evo is meer dan anti-legering. Het bevordert ook de uitstoeling en het geeft een betere wortelontwikkeling, waardoor het gewas meer water en voedingsstoffen op kan nemen. Uiteindelijk leidt dit tot een meeropbrengst. Wel is het van belang te weten wanneer welk effect vooral optreedt. Dit ziet u schematisch weergegeven in onderstaande figuur.

Timing inzetten Moddus Evo groeiregulatie

Timing groeiregulatie: Wanneer zet u Moddus Evo in?

Moddus Evo vroeg in het seizoen toegepast (BBCH 25), zorgt vooral voor een betere uitstoeling en een verbeterde wortelontwikkeling. Wanneer er iets later wordt gespoten, zo rond BBCH 30 (1e knoopstadium) tot BBCH 32 (2e knoopstadium), dan geeft Moddus Evo vooral versteviging en verkorting van het gewas. Dus anti-legering.

Moddus stengelversteviging

Eén of twee toepassingen

Wanneer en waarvoor u Moddus Evo vooral in wilt zetten, kunt u zelf bepalen. Het middel mag namelijk in alle gewassen twee maal toegepast worden. In sterke, korte rassen zal dat zoals gebruikelijk één toepassing zijn om legering te voorkomen. Maar ook een zeer vroege toepassing voor een betere uitstoeling en wortelontwikkeling gevolgd door de normale bespuiting voor de halmversteviging is hier mogelijk. In lange, slappe rassen liggen twee bespuitingen als halmversteviging meer voor de hand.