Moddus Evo Betere beworteling en halmversteviging | Syngenta Nederland

You are here

Betere beworteling en halmversteviging

Voorkomt legering en zorgt voor meeropbrengst door betere uitstoeling en wortelontwikkeling

Méér dan anti-legering!

Moddus Evo is meer dan anti-legering. Het bevordert ook de uitstoeling en het geeft een betere wortelontwikkeling, waardoor het gewas meer water en voedingsstoffen op kan nemen. Uiteindelijk leidt dit tot een meeropbrengst. Wel is het van belang te weten wanneer welk effect vooral optreedt. Dit ziet u schematisch weergegeven in onderstaande figuur.

Timing inzetten Moddus Evo groeiregulatie

Timing groeiregulatie: Wanneer zet u Moddus Evo in?

Moddus Evo vroeg in het seizoen toegepast (BBCH 25), zorgt vooral voor een betere uitstoeling en een verbeterde wortelontwikkeling. Wanneer er iets later wordt gespoten, zo rond BBCH 30 (1e knoopstadium) tot BBCH 32 (2e knoopstadium), dan geeft Moddus Evo vooral versteviging en verkorting van het gewas. Dus anti-legering.