Opbrengstresultaten Moddus Evo in tarwe en gerst

Opbrengst- en anti-legeringsresultaten tarwe en gerst

Moddus Evo geeft extra opbrengst met en zónder legering

Moddus Evo is de afgelopen jaren uitgebreid getest

Moddus Evo is uiteraard uitgebreid beproefd. Onderstaand ziet u de resultaten van een wintertarweproef, ras Elixer in Westmaas uit 2017. Hier is Moddus Evo vergeleken met de gewone Moddus en enkele referentiemiddelen. In de proef is niet alleen beoordeeld op legering, maar is ook is de opbrengst bepaald.
De resultaten laten zien dat er met Moddus Evo minder legering optreedt en dat het product - zeker in het object met 2 toepassingen – een opbrengstverhoging van 300 kg/ha geeft ten opzichte van de andere objecten. 

moddus evo anti legering

Groeiregulatieproef Westmaas 2017 - Legeringsindex

Hiernaast ziet u de legeringsindex (0-100) in wintertarwe in het ras Elixer. Deze proef is uitgevoerd in Westmaas in 2017.

Toepassing groeiregulatie:

- bij 1 toepassing: 30 maart ,BBCH 27
- bij 2 toepassingen: 30 maart en 10 april (BBCH 27 en 30)

Met Moddus Evo groeiregulatie de beste opbrengsten

Groeiregulatieproef Westmaas 2017 - Opbrengst

Hiernaast ziet u de opbrengst in ton/ha in wintertarwe in het ras Elixer.

Toepassing groeiregulatie:

- bij 1 toepassing: 30 maart ,BBCH 27
- bij 2 toepassingen: 30 maart en 10 april (BBCH 27 en 30)

Het seizoen 2018 was warm en droog, met een vroege afrijping. Dus geen jaar met legering. Maar wel ideaal om de opbrengstresultaten – zonder legering, want legering beïnvloedt de opbrengst vaak negatief – tussen diverse middelen waar te nemen. Onderstaand ziet u de opbrengstgegevens van een proefveld in Nieuwolda. Hier laat Moddus Evo (zowel in 1 als in 2 toepassingen) wederom de hoogste opbrengsten zien.

uitstekende opbrengsten groeiregulatie moddus evo

Groeiregulatieproef Nieuwolda 2018 - Opbrengst

Hiernaast ziet u de opbrengstgegevens in wintertarwe in het ras Elixer.

Toepassing groeiregulatie:

- bij 1 toepassing: 17 april (BBCH 30)
- bij 2 toepassingen: 17 april en 4 mei (BBCH 30 en 30+14 dg)

Voor de resultaten van Moddus Evo in gerst, nemen we u mee naar een veld in Slochteren, waar op 17 april 2018 in stadium BBCH 29-30 de groeiregulatie is uitgevoerd in het ras Planet. De foto’s behoeven geen uitleg: onbehandeld en de 2 referenties vertonen legering, terwijl Modus Evo goed overeind is gebleven.

Moddus Evo groeiregulatie anti legering in gerst