1240x1000-nieuwe formulering Moddus Evo voor beter resultaat

Nieuwe formulering

Voor excellente werking en oplosbaarheid, ook onder koude weersomstandigheden

Nieuwe, verbeterde formulering

Het formuleren van een gewasbeschermingsmiddel is een complexe technologie. Naast werkzame stof en uitvloeiers zitten er allerlei bestanddelen in een middel. Deze zorgen er onder andere voor dat het middel niet uitzakt, niet schuimt, goed uitvloeit en dat de werkzame stof goed door de plant kan worden opgenomen. Vooral dit laatste is belangrijk, want om een groeiregulatie goed te laten werken, moet deze door de plant worden opgenomen. De werkzame stof moet door de waslaag van het blad tot in het bladweefsel terecht komen om van daaruit getransporteerd te worden in de plant.

Moddus Evo nieuwe formulering

Kleinere deeltjes actieve stof in formulering

In de formulering van Moddus Evo zijn de deeltjes actieve stof kleiner. Dit bevordert de opname in het blad. Als u Moddus Evo spuitvloeistof aanmaakt en vergelijkt met de traditionele Moddus, is de oplossing veel helderder, dus minder wit. Dit is een gevolg van minder lichtreflectie: kleine deeltjes actieve stof weerkaatsen het licht minder. Het licht gaat als het ware door de oplossing heen, waardoor deze er helder uit blijft zien.

Moddus Evo Koudestabiliteit bij 5 graden nachtvorst

Moddus Evo laat je niet in de kou staan!

Groeiregulatie in wintertarwe vindt vroeg in het voorjaar plaats. Het kan dan nog koud zijn, ook het water van de spuitvloeistof is dan ook vaak nog koud. Daarom is het belangrijk dat temperatuur geen invloed heeft. Hier is bij de ontwikkeling van Moddus Evo extra op gelet. Zowel als het gaat om de formulering als om de werking in het veld. Moddus Evo is zeer goed koudebestendig; de formulering vlokt niet uit bij temperaturen tot enkele graden onder het vriespunt.

Moddus Evo nachtvorst prima resulaten

Nachtvorst en tankmix proef in wintertarwe

Bij een toepassing in het vroege voorjaar wordt de groeiregulatie soms tegelijk met de onkruidbestrijding uitgevoerd. Om te kijken naar de werking en veiligheid van de Moddus Evo-formulering is hiervoor een veldproef bij Wageningen University & Research, Proefbedrijf Westmaas (voorheen PPO) in Westmaas uitgevoerd in vergelijking met andere groeiregulatoren. Hierbij is gespoten in een periode met nachtvorst, in combinatie met CCC en met diverse herbiciden.

Conclusie proefresultaten nachtvorst/tankmixproef

  • Moddus Evo laat een uitstekende werking zien. Koude bij de bespuiting heeft geen invloed op het effect van de groeiregulatie, dus de uiteindelijke gewaslengte.
  • Wel geeft het toevoegen van herbiciden aan een groeiregulator een iets korter gewas, gemiddeld genomen zo’n 5 cm. Dit geldt voor alle getest middelen. 
  • De toepassing van herbiciden laat een tijdelijke lichte gewasverkleuring zien. Dit geldt ook als Moddus Evo wordt gecombineerd met herbiciden.
  • Moddus Evo (solo ingezet en in combinatie met CCC) is zeer veilig voor het gewas, ook onder koude omstandigheden.

Moddus Evo is dus goed en veilig inzetbaar, ook onder koude omstandigheden en in combinatie met herbiciden. Wel geldt uiteraard dat er na de toepassing onder koude omstandigheden een periode van groeizaam weer moet komen. Want als er geen groei komt, valt er uiteindelijk voor een groeiregulator niet te reguleren.