Ook bij droogtestress toont HYVIDO zich in het voordeel

Akkerbouwzaden
HYVIDO Hybride gerst Betere absorptie en optimaal gebruik beschikbaar vocht door o.a. groter wortelgestel Bij droogtestress wordt het procentuele opbrengstverschil tussen HYVIDO en gewone gerst nog groter

De steeds vaker voorkomende droogteperiodes veroorzaken bij veel gewassen droogtestress met alle gevolgen vandien. Wat nu als je gewas hier juist goed mee om kan gaan?  Rassenkeuze in gerst kan veel stress voorkomen, we leggen je uit hoe dit kan.

HYVIDO gerst scoort in alle jaren beter dan gewone gerst. Bij droogte is dit nog meer uitgesproken. Syngenta vergeleek recentelijk prestaties onder optimale condities en onder droge omstandigheden. De uitkomsten van deze proef wijzen op volgende voordelen van HYVIDO hybride gerst :

  • Betere absorptie en optimaal gebruik beschikbaar vocht door o.a. groter wortelgestel
  • Bij droogtestress wordt het procentuele opbrengstverschil tussen HYVIDO en gewone gerst nog groter
  • Ook de graankwaliteit gaat minder snel achteruit bij de hybride rassen.
Bij droogtestress wordt het procentuele opbrengstverschil tussen HYVIDO en gewone gerst nog groter

 

 

 

 

 

 

 

 

Benieuwd naar de HYVIDO hybride gerstrassen voor dit jaar?

Klik hier om naar het rassenoverzicht te gaan.  

Benieuwd naar de rassen voor 2024-2025? Download onze folder boordevol technische en praktische informatie