Slakkenschade, wat doet het met je maïs?

Akkerbouwzaden
Het wegvreten van bladgroen zorgt voor groeivertraging, deze planten zijn in een verder stadium ook vatbaarder voor andere plagen zoals bijvoorbeeld builenbrand.

Slakkenschade, hoe herken je het en wat kun je er eventueel aan doen? 

Op sommige percelen zien we slakkenschade op jonge maïsplantjes. Het constante natte voorjaar heeft de slakkenpopulatie een enorme boost gegeven met schade in meerdere teelten tot gevolg.

Over het algemeen remmen de slakken voornamelijk de jonge maïsplanten in hun ontwikkeling. Het wegvreten van bladgroen zorgt voor groeivertraging, deze planten zijn in een verder stadium ook vatbaarder voor andere plagen zoals bijvoorbeeld builenbrand.

Ook in de maïsteelt zien we soms schade en dan vooral aan de buitenrijen waar de slakken uit de grasboorden naar het bewerkte akkerrand komen. Gelukkig zullen er maar zelden maïsplanten volledig wegvallen door slakkenvraat. 

Hoe is slakkenvraat te herkennen?

Het belangrijkste is om slakkenschade vast te stellen tussen opkomst en het 4-6 bladstadium van de maïs. Wat zie je? 

  • aanwezigheid van een slijmspoor
  • onregelmatige vraat aan het blad
  • volledige vraat van de jonge maïsplant
  • vraat tussen de bladnerven

Wanneer de maïsplant voorbij het 5-6 bladstadium is, heeft de slakkenvraat geen invloed meer op de verdere ontwikkeling van het gewas.

Wanneer moet je extra waakzaam zijn wat moet je doen? 

Bij zandgrond: Afhankelijk van het bodemtype gaan de slakken zich in zandgronden voornamelijk schuilhouden aan de akkerranden. Bij kluiterige bodems kunnen ze zich ook ophouden wat dieper in het veld. Controleer daarom bij dichte zandgronden voornamelijk de buitenrijen op slakkenschade. 

Bij de zwaardere niet dicht geslempte bodems: controleer dan je volledig veld op schade. In uitzonderlijke gevallen kunnen slakken ook de kiemende maïszaden opvreten. Dit is voornamelijk een aandachtspunt op zwaardere grondtypes wanneer er geen maïsplanten opkomen en de grond wat openligt. 

Hoe bestrijd je slakken het beste?

 Controleer je percelen en behandel indien nodig met chemische of biologische middelen. Hou daarbij rekening met welke bestrijding je mag toepassen aan slootkanten en hou rekening met risicobeperkende maatregelen.

Ook schoffelen en een goede zaaibedbereiding kunnen slakkenschade verminderen, maar zijn in de huidige omstandigheden niet altijd mogelijk.

Hoe controleer je eenvoudig de opkomst van je maïs (tip) ? 

Bij zware schade of twijfel over de opkomst, controleer dit dan. Het aantal maïsplanten per hectare controleren is snel gebeurd:

Meet 13,3 (lopende) meter uit en tel het aantal planten en vermenigvuldig de telling met 1000. Zo weet je snel of er voldoende maïsplanten op je perceel zijn opgekomen!