Paprika

Zaaizaadbehandeling in paprika

Paprika

In paprika kunnen zaad- en grondschimmels problemen veroorzaken rondom de kieming en opkomst van het gewas. Zodra het gewas gezaaid is komen de schimmels, die zich eventueel op het zaad en in de nabijheid van het zaadje bevinden, tot leven. De middelen die onder ons FarMore® Technology concept vallen en waarmee het zaaizaad behandeld is, zorgen er voor dat het jonge (kiemende) plantje zich prima beschermd kan ontwikkelen. Hierdoor ontstaat er een gezonde plant, klaar voor een optimale opbrengst. 

Paprika ziektes

COLLETOTRICHUM SPP. - bladvlekkenziekte | In paprika komt de ziekte Colletotrichum spp. veel voor. Colletotrichum bladvlekkenziekte is een van de meest voorkomende schimmelziekten. De verschijnselen aan het blad verschillen per waardplant, bij een aantal waardplanten worden de symptomen op het blad eerst zichtbaar als kleine waterige puntjes. Bij andere waardplanten ...

FUSARIUM SPP. - verwelkingsziekte | In paprika komt de ziekte Fusarium oxysporum veel voor. Fusarium is te herkennen aan verwelkingsverschijnselen en zorgt voor een volledige rotte stengelbasis. Soms is er ook een roze schijn van schimmelpluis waarneembaar. De ziekte verspreidt zich via zaad, wind, grond en ...

PHYTOPHTHORA SPP. - valse meeldauw | In paprika komt de ziekte Phytophthora infestans veel voor. De eerste symptomen van de valse meeldauw op paprika zijn onregelmatig gevormde, lichtgroene, met water doordrenkte vlekken. De ziekte ontwikkeld zich het snelst met een optimale temperatuur van 20 °C. Paprika en ...

PYTHIUM SPP. - wortelrot | In paprika komt de ziekte Pythium spp. veel voor. Pythium is een zwakteparasiet die met name bij jonge planten kan toeslaan. De ziekte is eerst zichtbaar aan de wortels. Deze vertonen rottingsverschijnselen en kleuren bruinzwart. In aangetast weefsel produceert de ziekte dikwandige rustsporen en meerdere ...

RHIZOCTONIA SPP. - omvalziekte | In paprika komt de ziekte Rhizoctonia solani veel voor. Rhizoctonia wordt bevorderdt door een hoge luchtvochtigheid. De ziekte is in de eerste fase te herkennen aan aangetaste plekken op bladeren vlak boven de grond en in het midden van het bladerdak. De vlekken kunnen verder uitgroeien of beperkt blijven. Bij een hoge luchtvochtigheid ontwikkelen ...

FarMore Technology

FarMore® Technology

FarMore® Technology is een speciaal ontwikkeld platform voor groentezaden dat aansluit op de behoeften van de klant. Syngenta legt zich toe op de ontwikkeling van innovatieve producten voor ieder afzonderlijk groentegewas en combineert oplossingen voor zaaizaadbehandeling met technologieën en diensten voor toepassingen.

FarMore® Technology is geen op zichzelf staand product. Het is een technologieplatform dat continue in ontwikkeling is en dat laat zien dat Syngenta zich ten volle ...

Werkingsspectrum tomaat en paprika

Tabel ziekten | werking FarMore® Technology

FarMore® Technology kan de opkomst van zaailingen en de vitaliteit van de plant versterken. Dit op basis van effectieve bestrijding van een reeks zaad- en grondgebonden schimmels. De tabel geeft het werkingsspectrum van Maxim® 480FS (Fludioxonil) en Apron® XL (Metalaxyl-M) weer. Het geeft aan tegen welke schimmels, die een bedreiging vormen in paprika, de oplossingen in FarMore werkzaam zijn. Nog meer informatie over de effectiviteit van FarMore tegen schimmels in paprika kunt u vinden bij de proefresultaten.

Grafieken

Proefresultaten in paprika

Apron® XL en Maxim® 480FS zijn onderzocht op gewasveiligheid en of effectiviteit tegen de belangrijkste kiem- en bodemschimmels.

chevron_left
chevron_right