Maïsveld

Karate 0.4% GR - Advies op maat

ritnaald in maïsstengel

Er zijn verschillende mogelijkheden om ritnaalden in maïs aan te pakken: Met behulp van Force 20CS behandeld zaaizaad of met een veldtoepassing met Karate 0.4% GR granulaat. Ook het toepassen van behandeld zaaizaad in combinatie met Karate 0.4% GR is mogelijk. Naast de middelen zijn ook cultuurmaatregelen zoals zaaidiepte en een fijn egaal zaaibed van belang voor een optimale werking van de middelen.

Advies op maat

Houd het volgende advies aan:

Advies tabel Karate 0.4% GR

Wat zie je in de tabel hiernaast:

Op percelen met weinig aantasting door ritnaalden is de bescherming door Force 20CS behandeld zaad toereikend.
Op percelen met een matige tot zware aantasting is altijd 
Karate 0.4% GR aanbevolen, eventueel in combinatie met de zaadbehandeling.

Tips voor een optimaal resultaat

Algemene aandachts- en adviespunten:

  • Zaaidiepte: Als je alleen Force 20CS behandeld zaaizaad gebruikt, hou dan rekening met de zaaidiepte. Zaai beslist niet te diep (niet dieper dan 3 tot maximaal 5 cm), want anders kunnen ritnaalden alsnog schade veroorzaken net onder het grondoppervlak
     
  • Als je diep wilt zaaien, kies dan Karate 0.4% GR. Maak hierbij altijd gebruik van een verdeler, zodat het granulaat niet geheel onder het zaadje diep in de zaaivoor komt te liggen, maar juist van boven tot onder egaal is verdeeld
     
  • Bescherm je goed als je met gewasbeschermingsmiddelen of granulaten omgaat (handschoenen, bril, mondmasker en kleding met lange mouwen)

Werking Force CS en Karate 0.4% GR

Werking Karate 0.4GR en Force CS

Montage van de verdeler

Montage verspreider