Syngenta heeft een keur aan de allerbeste vroege en ultravroege maisrassen

Werking van Karate 0.4% GR

Werking Karate 0.4% GR

Voor de aanpak van ritnaalden adviseren we twee oplossingen:
- Het gebruik van FORCE® 20CS behandeld zaaizaad 
- Het gebruik van KARATE® 0.4% GR toegediend tijdens het zaaien

De tekening hiernaast maakt duidelijk welk gebied van het kiemend zaadje en groeiende maïsplant beschermd wordt.
Rondom het met Force 20CS behandeld zaadje ontstaat een soort cirkel waarin zich de actieve stof tefluthrin
bevindt en ritnaalden na contact bestrijdt.
Met Karate 0.4% GR wordt ook het groeiende maïsstengeltje beschermd, zeker als u dieper dan 3 cm heeft gezaaid.
Door de combinatie van Force 20CS en Karate 0.4% GR is de groeiende maïs perfect beschermd tegen vraatschade
aan wortels en groeiende planten.

Werking Karate 0.4GR en Force CS

Bescherming van het groeiend plantje

Praktijkproeven in maïs
Onderzoek toont aan dat percelen die behandeld zijn met Karate 0.4% GR  een betere gewasstand hebben en er veel meer planten per hectare overblijven.
Toepassen tijdens het zaaien met Karate 0.4% GR of in combinatie met Force 20CS behandeld zaad laat een zeer goede bescherming tegen ritnaalden zien.
Locatie: Holten 

Werking Karate 0.4GR en Force CS

 

Opbrengst per ha

De opbrengst is met de aanpak van ritmaalden en het toepassen van Karate 0.4% GR wezenlijk hoger dan onbehandeld. 
Locatie: Holten

Opbrengst Karate 0.4GR
Karate 0.4% GR