Nog beperkte beschikbaarheid robuuste maïsnieuwkomers!

Akkerbouwzaden
Robuustheid van rassen enorm belangrijk met de steeds extremere klimaatomstandighedn. De bestaande en nieuwe maïsrassen van Syngenta scoren hier zeer sterk op en deze zullen hét verschil maken op het veld, in de kuil en in de stal. Van de 3 nieuwe rassen, SY REMUS, SY OPALE en SY ARAX is nog beperkt beschikbaarheid. Wacht dus niet!

Robuustheid maïsras is een must geworden

We kunnen steeds minder drijfmest verdelen over onze percelen, minder (chemische) middelen van de plank halen om problemen in het veld op te lossen en we hebben te maken met steeds extremere klimaatomstandigheden. Om goede gewassen te kunnen telen en oogsten wordt robuustheid van rassen enorm belangrijk. De bestaande en nieuwe maïsrassen van Syngenta scoren hier zeer sterk op en deze zullen hét verschil maken op het veld, in de kuil en in de stal. Ontdek zelf hoe ze kunnen bijdragen aan een succesvolle gewasteelt en oogst.

Ook opbrengst wordt weer belangrijker

Door dalende maïsarealen in heel Europa komt er steeds meer druk op de markt. Neem alleen al een bedrijf op zandgrond in Nederland dat door regelgeving in 2026 op elk maïsperceel een keer een rustgewas geteeld moet hebben. Om minimaal extra krachtvoer bij te moeten kopen is het van belang om op je overige percelen de maximale (vem)opbrengst per hectare te oogsten. 

Nog beperkte beschikbaarheid nieuwe topmaïsrassen die je helpen een maximale (vem)opbrengst per ha te behalen 

De 3 nieuwe rassen, SY REMUS, SY OPALE en SY ARAX, zijn nu 2 jaar onderzocht voor de Rassenlijst. Ze onderscheiden zich door hun sterke landbouwkundige kenmerken, hoge opbrengst en perfecte voederwaarde. Aangezien deze allen ook in het interne vooronderzoek van Syngenta sinds 2019 zeer stabiele resultaten toonden, is de zaaizaadproductie vroegtijdig opgestart en is er zaaizaad beschikbaar voor 2024. Nu nog beperkt, dus wacht niet te lang!

Belangrijkste kenmerken van deze beloftevolle hybriden :

SY OPALE : een vroeg middenvroeg ras met zeer goede landbouwkundige cijfers en perfecte voederwaarde cijfers (VEM rel 101, zetmeel rel 103). Haalt maar liefst 103 VEM -opbrengst rel.

SY ARAX : SUPERSTEVIG (9 voor stevigheid en zomerlegering). Een echte zetmeeltopper met een degelijke plantverteerbaarheid zorgt voor kuilen van goede kwaliteit.

SY REMUS : TOP IN BETROUWBAARGHEID, met alleen maar 8+ cijfers voor stevigheid, zomerlegering, stengelrot en builenbrand. Met 103 VEM-opbrengst, hoge VEM en zetmeel wordt SY REMUS een van de meest rendabele rassen in de Benelux. De eerste cijfers voor kopbrandtolerantie zijn ook nog eens veelbelovend. 

SY REMUS, SA1641 (SY OPALE*) en SY ARAX zijn waardevolle aanvullingen op de al bestaande POWERCELL toppers zoals SY Nomad en SY DAKINI  van de middenvroege rassenlijst. 

U vindt de resultaten van de nieuwe rassen terug in de tabel meerjarig onderzocht van het middenvroege rassenbulletin.

AANBEVELENDE RASSENLIJST 2024 - Snijmaïs - Midden vroege en midden late rassen. 
Aanbevolen rassen. Gemiddelde resultaten over de jaren 2018 t/m 2023

Tabel halfvroeg PPO Aanbevelende Rassenlijst 2024  met daarop drie nieuwe veelbelovende maisrassen van Syngenta die meerjarig zijn onderzocht een zeer goed scoren.