Waarom je als melkveehouder meer verdient met beter verteerbare maïsrassen

Akkerbouwzaden
De meest rendabele Syngenta rassen krijgen een kwaliteitslabel: POWERCELL Powercell-rassen zorgen voor een maximaal rendement op het veld én in de stal. Ze combineren meerdere belangrijke eigenschappen voor een winstgevende ruwvoer/melkproductie:

Bij de keuze van een maïsras kijkt men, naast eigen ervaring en kuilanalyses, naar resultatentabellen met relatieve cijfers van de officiële rassenproeven. Meerjarige resultaten geven daarin het best de waardeverhoudingen tussen de rassen weer. Maar wat kunnen deze (veelal kleine) verschillen betekenen voor een melkveebedrijf, omgerekend in euro’s?

De financiële waarde van opbrengst en VEM

 • Voor de berekening gaan we uit van het volgende:
  1 extra ton DS maïs per hectare levert 6% relatieve opbrengst extra, dit komt neer op +120 €/ha  (+1% = 20 € meeropbrengst per ha)

 • 20 VEM extra geeft 90 liter extra ruwvoermelkproductie, dit komt neer op  +36 €/koe (+10 VEM = 18 € extra per koe) 

Afhankelijk van het gekozen type maïsras kun je met slechts kleine relatieve verschillen in opbrengst en VEM toch de nodige euro’s extra verdienen (of verliezen) 

We vergelijken 5 types met verschillende kenmerken:

 • “Standaard” ras:  een degelijk ras met opbrengst en VEM gelijk aan het gemiddelde van de referentierassen. In de tabellen is dit : opbrengst en VEM relatief = 100, VEM-opbrengst 100
 • Een “opbrengst” type: hoge opbrengst (106 relatief), maar een iets lagere verteerbaarheid
  (VEM relatief = 98), wat resulteert in een VEM-opbrengst 104
 • Een “kwaliteitsras”: met een opbrengst net onder de 100, maar een hoge voederwaarde 
  (102 VEM), en een bijhorende VEM-opbrengst van 99 relatief
 • POWERCELL type 1 ras: met een top verteerbaarheid (VEM 103), een goede opbrengst (100) en een VEM-opbrengst van 102. (voorbeelden zijn SY VITAMIN, SY DAKINI, SY SILVERBULL...)
 • POWERCELL type 2 ras: een evenwichtig maïsras met hoge opbrengst (103) én een hoge voederwaarde (101), en een VEM-opbrengst van 104
  (voorbeelden: SY NOMAD, SY REMUS, SY AMFORA,...)

Wat betekent dit voor een melkveebedrijf met 15 hectare maïs en 120 koeien?

Tabel: berekening financiële opbrengst in relatie met opbrengst en kwaliteit van een maïstype

rekenvoorbeeld meeropbrengst POWERCELL rassen bij 15 ha mais en 120 koeien

Het is duidelijk dat het belang van VEM niet onderschat mag worden

Een klein relatief verschil van 1 of 2 punten relatief in VEM (verteerbaarheid) heeft een veel grotere invloed dan opbrengstverschillen op het financieel resultaat.  Kortom: als melkveehouder kies je het best voor de bést verteerbare rassen (met een goed opbrengstpotentieel). 

De meest rendabele Syngenta rassen krijgen een kwaliteitslabel: POWERCELL™

POWERCELL™-rassen zorgen voor een maximaal rendement op het veld én in de stal.  Ze combineren meerdere belangrijke eigenschappen voor een winstgevende ruwvoer/melkproductie: 

 • Hoogste energieproducties per hectare ->  meer winst op het veld
 • Beste voederwaarde uit zetmeel én celwandverteerbaarheid -> hogere voeropname, 
  meer ruwvoermelk
 • Evenwichtige energie uit kolf én plant -> gezondere dieren en hogere levensproductie
 • Betere droogtetolerantie -> minder risico op droogteschade
 • Gezondere, stevigere “stay young” planten -> minder ziektes en meer oogstflexibiliteit

Er zijn 2 types POWERCELL™ rassen beschikbaar. Type 1 zijn rassen met de allerhoogste VEM per kilogram droge stof (SY VITAMIN, SY DAKINI, SY SILVERBULL,..). Type 2 kenmerken zich door de hoogste VEM-opbrengsten (SY NOMAD, SY REMUS, SY AMFORA,....). Beide types geven een vergelijkbaar rendement.

“Met POWERCELL™ verdient een melkveehouder minstens 100€ EXTRA per hectare.”

Nieuwsgierig? Maak kennis met onze POWERCELL™ rasssen 

Wil je een overzicht van al onze maïsrassen, klik dan hier !