Komkommer

Zaaizaadbehandeling in komkommer

Komkommer

In komkommer kunnen zaad- en grondschimmels problemen veroorzaken rondom de kieming en opkomst van het gewas. Zodra het gewas gezaaid is komen de schimmels, die zich eventueel op het zaad en in de nabijheid van het zaadje bevinden, tot leven. De middelen die onder ons FarMore® Technology concept vallen en waarmee het zaaizaad behandeld is, zorgen er voor dat het jonge (kiemende) plantje zich prima beschermd kan ontwikkelen. Hierdoor ontstaat er een gezonde plant, klaar voor een optimale opbrengst. 

Komkommer ziektes

DIDYMELLA SPP. - stengelbrand | In komkommer komt de ziekte Didymella bryoniae veel voor. Didymella kan op verschillende manieren tot uiting komen. Vroege symptomen kunnen bestaan uit cirkelvormige, met water doordrenkte, grijsgroene vlekken op de bladeren. Zulke vlekken worden snel groot, kunnen onregelmatig van vorm worden en bruin tot ...

FUSARIUM SPP. verwelkingsziekte | In komkommer komt de ziekte Fusarium oxysporum veel voor. Fusarium is te herkennen aan verwelkingsverschijnselen en zorgt voor een volledige rotte stengelbasis. Soms is er ook een roze schijn van schimmelpluis waarneembaar. De ziekte verspreidt zich via zaad, wind, grond en plantmateriaal. Bij een temperatuur van 27° en een pH lager dan ... 

PYTHIUM SPP. - wortelrot | Pythium aphanidermatum is een zwakteparasiet die met name bij jongen planten kan toeslaan. De ziekte is eerst zichtbaar aan de wortels. Deze vertonen rottingsverschijnselen en kleuren bruinzwart. In aangetast weefsel produceert de ziekte dikwandig rustsporen die meerdere maanden kunnen overleven. Onder vochtige en warme omstandigheden worden hieruit ...

RHIZOCTONIA SPP. omvalziekte | In komkommer komt de ziekte Rhizoctonia solani veel voor. Rhizoctonia wordt bevorderd door een hoge luchtvochtigheid. De ziekte is in de eerste fase te herkennen aan aangetaste plekken op bladeren vlak boven de grond en in het midden van het bladerdak. De vlekken kunnen verder uitgroeien of beperkt blijven. Bij een hoge vochtigheidsgraad ...

FarMore Technology

FarMore® Technology

FarMore® Technology is een speciaal ontwikkeld platform voor groentezaden dat aansluit op de behoeften van de klant. Syngenta legt zich toe op de ontwikkeling van innovatieve producten voor ieder afzonderlijk groentegewas en combineert oplossingen voor zaaizaadbehandeling met technologieën en diensten voor toepassingen.

FarMore® Technology is geen op zichzelf staand product. Het is een technologieplatform dat continue in ontwikkeling is en dat laat zien dat Syngenta zich ten volle ...

Werkingspectrum komkommer

Tabel ziekten | werking FarMore® Technology

FarMore® Technology kan de opkomst van zaailingen en de vitaliteit van de plant versterken. Dit op basis van effectieve bestrijding van een reeks zaad- en grondgebonden schimmels. De tabel geeft het werkingsspectrum van Maxim 480FS (Fludioxonil) en Apron XL (Metalaxyl-M) weer. Het geeft aan tegen welke schimmels, die een bedreiging vormen in komkommer, de oplossingen in FarMore werkzaam zijn. Nog meer informatie over de effectiviteit van FarMore tegen schimmels in komkommer kunt u vinden bij de proefresultaten.

Grafieken

Proefresultaten in komkommer

Apron® XL en Maxim® 480FS zijn onderzocht op gewasveiligheid en op effectiviteit tegen de belangrijkste kiem- en bodemschimmels.