Farmore Technology
Koolgewassen

Zaaizaadbehandeling in koolgewassen

Koolgewassen

In teelten van koolgewassen kunnen zaad- en bodemgebonden schimmels problemen veroorzaken rond de kieming en de opkomst van het gewas. Zodra gezaaid is komen schimmels, die zich op het zaad of in de nabijheid van het zaad bevinden, tot leven. In koolgewassen (sluitkool, spruitkool, bloemkool, broccoli, chinese kool, boerenkool en koolrabi) worden al deze belangrijke schimmels aangepakt door Apron® XL en Maxim® 480FSBeide producten uit het FarMore® Technology pakket, waarmee het zaaizaad is behandeld, zorgen er voor dat het kiemende zaadje zich prima kan ontwikkelen tot een sterke plant. De basis voor een prima koolopbrengst.

Koolgewassen ziektes

ALTERNARIA SPP. - loofbrand | In koolgewassen komen de ziektes Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola & Alternaria raphani veel voor. Alternaria veroorzaakt uitval van kiemplanten. Op bladeren ontstaan donkerbruine tot zwarte lesies, meestal met een gele rand er omheen. Wanneer de lesies groeien, kan het hele blad verkleuren. De ziekte ontwikkelt zich het snelst bij een temperatuur van ...

FUSARIUM SPP. verwelkingsziekte| In koolgewassen komt de ziekte Fusarium oxysporum veel voor. Fusarium is te herkennen aan verwelkingsverschijnselen en zorgt voor een volledig rotte stengelbasis. Soms is er ook een roze schijn van schimmelpluis waarneembaar. De ziekte verspreidt zich via zaad, wind, grond en plantmateriaal. Bij een temperatuur van 27°C en een pH lager dan ...

LEPTOSPHAERIA SPP. - black leg | In koolgewassen komt de ziekte Leptosphaeria maculans veel voor. Leptosphaeria leidt tot bladvlekken die groen-bruin, lichtbruin, geel of bijna wit kleuren. Vlekken bevatten talrijke, donkere vruchtlichamen. De vlekken neigen een cirkelvormige of ovale vorm aan te houden die tussen 0.5 en  ...

PYTHIUM SPP.wortelrot | In koolgewassen komt de ziekte Pythium ultimum veel voor. Pythium is een zwakteparasiet die met name bij jonge planten kan toeslaan. De ziekte is eerst zichtbaar aan de wortels. Deze vertonen rottingsverschijnselen en kleuren bruinzwart. In aangetast weefsel produceert de ziekte dikwandige rustsporen die meerdere ...

RHIZOCTONIA SPP. - omvalziekte | In koolgewassen komt de ziekte Rhizoctonia solani veel voor. Rhizoctonia wordt bevorderd door een hoge luchtvochtigheid. De ziekte is in de eerste fase te herkennen aan aangetaste plekken op bladeren vlak boven de grond en in het midden van het bladerdak. De vlekken kunnen verder uitgroeien of beperkt blijven. Bij een hoge vochtigheidsgraad ontwikkelen ...

FarMore Technology

FarMore® Technology

FarMore® Technology is een speciaal ontwikkeld platform voor groentezaden dat aansluit op de behoeften van de klant. Syngenta legt zich toe op de ontwikkeling van innovatieve producten voor ieder afzonderlijk groentegewas en combineert oplossingen voor zaaizaadbehandeling met technologieën en diensten voor toepassingen.

FarMore® Technology is geen op zichzelf staand product. Het is een technologieplatform dat continue in ontwikkeling is en dat laat zien dat Syngenta zich ten volle ...

Werkingsspectrum koolgewassen

Tabel ziekten | werking FarMore® Technology

FarMore® Technology kan de opkomst van zaailingen en de vitaliteit van de plant versterken. Dit op basis van effectieve bestrijding van een reeks zaad- en grondgebonden schimmels. De tabel geeft het werkingsspectrum van Maxim® 480FS (Fludioxonil) en Apron® XL (Metalaxyl-M) weer. Het geeft aan tegen welke schimmels, die een bedreiging vormen in koolgewassen, de oplossingen in FarMore werkzaam zijn. Nog meer informatie over de effectiviteit van FarMore tegen schimmels in koolgewassen kunt u vinden bij de proefresultaten.

Grafieken

Proefresultaten in koolgewassen

Apron® XL en Maxim® 480FS zijn onderzocht op gewasveiligheid en op effectiviteit tegen de belangrijkste kiem- en bodemschimmels.

chevron_left
chevron_right