Overige gewassen | Syngenta Nederland

You are here

Website banner

Overige gewassen

Inmiddels is er een groot aantal toelatingen voor FarMore® Technology gerealiseerd. Maar, Syngenta Seedcare blijft werken aan uitbreidingen van de toelatingen in en buiten Nederland voor kleine gewassen, groenten, kruiden en bloemzaadgewassen.

Overzicht overige groenten 003

Bijgaande tabellen geven de registratie weer van Maxim 480 FS met daarbij gewassen en het doelorganisme waarvoor de toelating is verleend en waarvan de effectiviteit in proeven is aangetoond.

Overige groenten
Overzicht groenten
Apron® XL