Overige groenten | Syngenta Nederland

You are here

Website banner

Overige groenten

Inmiddels is er een groot aantal toelatingen voor FarMore® Technology gerealiseerd. Maar, Syngenta Seedcare blijft werken aan uitbreidingen van de toelatingen in en buiten Nederland. Bijgaande tabel geeft de toelatingen aan van maxim® 480FS en Apron® XL in Nederland. 

Overzicht overige groenten 003

Bijgaande tabellen geven de registratie weer van Maxim 480 FS met daarbij gewassen en het doelorganisme waarvoor de toelating is verleend en waarvan de effectiviteit in proeven is aangetoond.

Overige groenten
Overzicht groenten
Apron® XL