Knoflook

Zaaizaadbehandeling in ui achtigen

Ui achtigen

Eén ui achtige mag niet ontbreken op de lijst van Maxim® 480FS. Naast alle ui-soorten is er natuurlijk ook knoflook dat geteelt worden vanuit het zaad. Dit zaaizaad moet ook beschermd worden tegen kiem en bodem schimmels. Al zeer vroeg, bij de kieming, kunnen fusarium stammen de kiem aantasting waardoor de plantjes soms niet eens boven komen.  Een goede teeltwijze met een prima zaaizaadbescherming helpen het kiemende plantje optimaal  .

  • Knoflook (bedekte teelt)

Diverse ui achtige ziektes

ALTERNARIA SPP. loofbrand | In ui achtigen komen de ziektes Alternaria brassicaeAlternaria brassicicola & Alternaria raphani veel voor. Alternaria veroorzaakt uitval van kiemplanten. Op bladeren ontstaan donkerbruine tot zwarte lesies, meestal met een gele rand er omheen. Wanneer de lesies groeien, kan het hele blad verkleuren. De ziekte ontwikkelt zich het snelst bij een temperatuur van ...

FUSARIUM SPP. verwelkingsziekte| In ui achtigen komen de ziekte Fusarium oxysporum veel voor. Fusarium is te herkennen aan verwelkingsverschijnselen en zorgt voor een volledig rotte stengelbasis. Soms is er ook een roze schijn van schimmelpluis waarneembaar. De ziekte verspreidt zich via zaad, wind, grond en plantmateriaal. Bij een temperatuur van 27°C en een pH lager dan ...

SCLEROTINIA SPP. - lettuce drop | In ui achtigen komen de ziekte Sclerotinia spp. veel voor. Sclerotinia heeft effect op de stammen en bladeren die in contact staan met de bodem. Wanneer het eenmaal is geïnfecteerd krijgt het weefsel een water doordrenkte bruine kleur. Planten verwelken en storten in. Witte mycelium en kleine (3-5 mm), zwarte, onregelmatig vormige ..

FarMore Technology

FarMore® Technology

FarMore® Technology is een speciaal ontwikkeld platform voor groentezaden dat aansluit op de behoeften van de klant. Syngenta legt zich toe op de ontwikkeling van innovatieve producten voor ieder afzonderlijk groentegewas en combineert oplossingen voor zaaizaadbehandeling met technologieën en diensten voor toepassingen.

FarMore® Technology is geen op zichzelf staand product. Het is een technologieplatform dat continue in ontwikkeling is en dat laat zien dat Syngenta zich ten volle ...

chevron_left
chevron_right