Zaaizaadbehandeling in veredeling en zaadteelt (van toegelaten toepassingsgebieden)

Veredeling en zaadteelt (van toegelaten toepassingsgebieden)

Voor alle toegelaten gewassen moet er eerst zaaizaad geproduceerd worden, voordat er gezaaid kan worden om een eindproduct voor de consument te maken. De vermeerderingszaden die deze zaden voortbrengen, kunnen nu ook met Maxim® 480FS worden beschermd. Een belangrijke kleine toepassing voor zaadbedrijven om te komen tot het beste uitgangsmateriaal voor de uitzaai van het productie gewas. Een echte FarMore™ Technology aanpak van begin to eind.

Diverse veredeling en zaadteelt ziektes

ALTERNARIA SPP. loofbrand | In diverse gewassen komt de ziekte Alternaria veel voor. Alternaria veroorzaakt uitval van kiemplanten. Op bladeren ontstaan donkerbruine tot zwarte lesies, meestal met een gele rand er omheen. Wanneer de lesies groeien, kan het hele blad verkleuren. De ziekte ontwikkelt zich het snelst bij een temperatuur van ...

FUSARIUM SPP. verwelkingsziekte| In gewassen komt de ziekte Fusarium oxysporum veel voor. Fusarium is te herkennen aan verwelkingsverschijnselen en zorgt voor een volledig rotte stengelbasis. Soms is er ook een roze schijn van schimmelpluis waarneembaar. De ziekte verspreidt zich via zaad, wind, grond en plantmateriaal. Bij een temperatuur van 27°C en een pH lager dan ...

RHIZOCTONIA SPP. - omvalziekte | In diverse gewassen komt de ziekte Rhizoctonia solani veel voor. Rhizoctonia wordt bevorderd door een hoge luchtvochtigheid. De ziekte is in de eerste fase te herkennen aan aangetaste plekken op bladeren vlak boven de grond en in het midden van het bladerdak. De vlekken kunnen verder uitgroeien of beperkt blijven. Bij een hoge vochtigheidsgraad ontwikkelen ...

SCLEROTINIA SPP. - lettuce drop | In diverse gewassen komt de ziekte Sclerotinia spp. veel voor. Sclerotinia heeft effect op de stammen en bladeren die in contact staan met de bodem. Wanneer het eenmaal is geïnfecteerd krijgt het weefsel een water doordrenkte bruine kleur. Planten verwelken en storten in. Witte mycelium en kleine (3-5 mm), zwarte, onregelmatig vormige ..

FarMore Technology

FarMore® Technology

FarMore® Technology is een speciaal ontwikkeld platform voor groentezaden dat aansluit op de behoeften van de klant. Syngenta legt zich toe op de ontwikkeling van innovatieve producten voor ieder afzonderlijk groentegewas en combineert oplossingen voor zaaizaadbehandeling met technologieën en diensten voor toepassingen.

FarMore® Technology is geen op zichzelf staand product. Het is een technologieplatform dat continue in ontwikkeling is en dat laat zien dat Syngenta zich ten volle ...

chevron_left
chevron_right