Wortels

Zaaizaadbehandeling in wortelen

Wortelen

In de teelt van wortel/peen kunnen zaad- en bodem gebonden schimmels problemen veroorzaken rond de kieming en de opkomst van het gewas. Zodra gezaaid is komen schimmels, die zich op het zaad of in de nabijheid van het zaad bevinden, tot leven. Producten uit het FarMore® Technology pakket, waarmee het zaaizaad is behandeld, zorgen er voor dat het kiemende zaadje zich prima kan ontwikkelen tot een sterke plant. De basis voor een prima peenopbrengst.

Wortelziektes

ALTERNARIA SPP. - loofbrand | In wortelen komen de ziektes Alternaria dauci & Alternaria radicina veel voor. Alternaria veroorzaakt uitval van kiemplanten. Op bladeren ontstaan donkerbruine tot zwarte laesies, meestal met een gele rand er omheen. Wanneer de laesies groeien, kan het hele blad verkleuren. De ziekte ontwikkeld zich het snelst bij een temperatuur van ...

PYTHIUM SPP. - wortelrot | Pythium is een zwakteparasiet die met name bij jongen planten kan toeslaan. De ziekte is eerst zichtbaar aan de wortels. Deze vertonen rottingsverschijnselen en kleuren bruinzwart. In aangetast weefsel produceert de ziekte dikwandige rustsporen die meerdere maanden kunnen overleven. Onder vochtige en warme omstandigheden worden hieruit ...

RHIZOCTONIA SPP. - omvalziekte | In wortelen is Rhizoctonia solani een veel voorkomende ziekte. Rhizoctonia wordt bevorderd door een hoge luchtvochtigheid. De ziekte is in de eerste fase te herkennen aan aangetaste plekken op bladeren vlak boven de grond en in het midden van het bladerdak. De vlekken kunnen verder uitgroeien of beperkt blijven. Bij een hoge vochtigheidsgraad ontwikkelen zich de ...

FarMore Technology

FarMore® Technology

FarMore® Technology is een speciaal ontwikkeld platform voor groentezaden dat aansluit op de behoeften van de klant. Syngenta legt zich toe op de ontwikkeling van innovatieve producten voor ieder afzonderlijk groentegewas en combineert oplossingen voor zaaizaadbehandeling met technologieën en diensten voor toepassingen.

FarMore® Technology is geen op zichzelf staand product. Het is een technologieplatform dat continue in ontwikkeling is en dat laat zien dat Syngenta zich ten volle ...