Uien
Uien

Zaaizaadbehandeling in uien

Uien

In diverse uienteelten kunnen zaad- en bodem gebonden schimmels problemen veroorzaken rond de kieming en de opkomst van het gewas. Zodra gezaaid is komen schimmels, die zich op het zaad of in de nabijheid van het zaad bevinden, tot leven. De producten uit het FarMore® Technology pakket, waarmee het zaaizaad is behandeld, zorgen er voor dat het kiemende zaadje zich prima kan ontwikkelen tot een sterke plant. De basis voor een prima uienopbrengst.

Uien ziektes

ASPERGILLUS SPP.  - black mold | In uien komt de ziekte Aspergillus niger veel voor. Aspergillus veroorzaakt lelijke, zwarte, stoffige schimmelgroei op en tussen de lagen. Het gehele oppervlak van de laag kan in het ernstige geval volledig zwart worden. Secundaire bacteriële organismen dragen meestal bij aan de symptomen van zachte rotheid ...

BOTRYTIS SPP. koprot | In uien komt de ziekte Botrytis aclada veel voor. Botrytis is te herkennen aan de schimmelpluis op afstervende bladeren maar kan ook voorkomen op wondjes van de bollen. De ziekte kan twee jaar overleven in de grond en in het voorjaar sporen vormen. De sporenvorming en -verspreiding ontwikkeld zich het snelst bij een temperatuur van 15° en ...

FUSARIUM SPP. verwelkingsziekte | In uien komen de ziektes Fusarium culmorum & Fusarium oxysporum veel voor. Fusarium is te herkennen aan verwelkingsverschijnselen en zorgt voor een volledige rotte stengelbasis. Soms is er ook een roze schijn van schimmelpluis waarneembaar. De ziekte verspreidt zich via zaad, wind, grond en ...

PYTHIUM SPP. - wortelrot | In uien komt de ziekte Pythium spp. veel voor. Pythium is een zwakteparasiet die met name bij jonge planten kan toeslaan. De ziekte is eerst zichtbaar aan de wortels. Deze vertonen rottingsverschijnselen en kleuren bruinzwart. In aangetast weefsel produceert de ziekte dikwandige rustsporen die meerdere ...

RHIZOCTONIA SPP. omvalziekte | In uien komt de ziekte Rhizoctonia solani veel voor. Rhizoctonia wordt bevordert door een hoge luchtvochtigheid. De ziekte is in de eerste fase te herkennen aan aangetaste plekken op bladeren vlak boven de grond en in het midden van het bladerdak. De vlekken kunnen verder uitgroeien of beperkt blijven. Bij een hoge ...

FarMore Technology

FarMore® Technology

FarMore® Technology is een speciaal ontwikkeld platform voor groentezaden dat aansluit op de behoeften van de klant. Syngenta legt zich toe op de ontwikkeling van innovatieve producten voor ieder afzonderlijk groentegewas en combineert oplossingen voor zaaizaadbehandeling met technologieën en diensten voor toepassingen.

FarMore® Technology is geen op zichzelf staand product. Het is een technologieplatform dat continue in ontwikkeling is en dat laat zien dat Syngenta zich ten volle ...